SLOVENSKÁ STRÁNKA VENOVANÁ CHOVU ŠKÓTSKEHO SETRA
© 1997 - 2006 gordonsetter.sk

ákladným predpokladom vhodnej píšťaly je, aby pes počul pískanie i na vzdialenosť 200-300 metrov, v poraste - napr. pri hladačke v poraste repy, alebo za teplého počasia, keď pes silno dýcha. Velmi často sa stáva, že v takýchto podmienkach vodič stále na psa píska, pes nereaguje a ani nemôže, lebo pískanie nepočuje a dojem je taký, že pes je neposlušný, je hodnotený zníženou známkou z poslušnosti, hoci inak je poslušný. Velkú úlohu tu zohráva aj smer vetra. Hvizd proti vetru z našich bežne dostupných píšťal je maximálne 70 metrov. Keď je vietor silnejší, táto vzdialenosť sa značne skracuje.

Je známe, že pes vníma omnoho vyššie spektrum tónov ako človek. Teoreticky to znamená, že píšťalu s vysokým tónom nepočujeme, zatialčo náš pes ju počuje. Takáto píšťala však nie je velmi vhodná, lebo sa jednoducho neubránime pocitu, že pes pískanie nepočuje a preto nereaguje na jej zvuk. Aké sú teda na trhu dostupné píšťaly:

podľa druhu materiálu z umelej hmoty, z plexiskla, z kovu (dural, mosadz) aj z rohoviny
podľa tvaru väčšinou sú valcovité, menej ploché
podľa tónu s hladkým tónom (vysokým, či hlbším), u niektorých sa dá výška tónu meniť

K materiálu:
Kovové sú nepríjemné už na dotyk zubov, v zime sa lepia na ústa. Nadstavce z umelej hmoty dlho nevydržia a lahko sa rozhryzú. Rohovinové píšťaly sú použitelné z oboch koncov. Jeden koniec vydáva hladký intenzívny zvuk, druhý koniec má guličku, ktorá prerušuje tón, čo sa používa hlavne na povel "down".
K tvaru:
Valcovité píšťaly sú menej vhodné, lebo keď ju máte v ústach, neviete, či je zvukový otvor hore, dole alebo bokom, čo pri práci so psom velmi ruší. Zvukový zárez je velmi blízko kraja, prekyjete ho ústami - a je po pískaní. Často chýba obruba, píšťala sa zle drží v zuboch a stáva sa, že v najnevhodnejšej chvíli vypadne z úst.

K výške tónu:
Niektoré píšťaly nemajú dostatočnú výšku tónu, iné majú vysoký tón ale malej intenzity. Nadstavovacie píšťaly majú tú nevýhodu, že sa zvyknú po určitom čase samovolne uvolniť, zmení sa výška tónu a často sa stáva aj to, že sa domov vrátite len s polovicou píšťaly.

Aká píšťala nám vyhovuje:

slečna Prokupkova

z rohoviny alebo paroha, či z umelej hmoty
plochá, nie valcovitá
mala by mať zárez ďalej od úst
mala by mať zvýšený okraj pre držanie v ústach
musí vydávať vysoký a intenzívny tón
nemala by sa dať prefúknuť
(pri silnom zapískaní prestane pískať)

(prevzaté z klubového spravodaja SKCHPS 1997)
webhosting   e-mail   registrácia domén

Gordon v Čechách

Slovenská kynologická stránka

Prvý Norfolk na Slovensku