SLOVENSKÁ STRÁNKA VENOVANÁ CHOVU ŠKÓTSKEHO SETRA
© 1997 - 2006 gordonsetter.sk
Pôvod a história plemena
redpokladá sa, že setre vznikli krížením veľkých španielov s pointerom. Už v roku 1555 barón z Northumberlandu šlachtil španiele na vystavovanie. Psi sa pri tom správali tak neobvykle, že im prischlo pomenovanie "Sitting Spaniel", z čoho sa stalo "Sitting Dog" a jeho skrátená podoba "Sitter", či "Setter". Až do konca 18. storočia v Anglicku neexistovalo delenie psov na španiele a setre. Oddelenie plemien nastalo však už na počiatku 18. storočia. Ako k tomu došlo, to sa nevie, ale od tej doby sa v literatúre stretávame s pojmom "Setter" oveľa častejšie.  
 
Ako došlo k deleniu setra na podplemená sa tiež nevie. Po celej krajine sa nachádzali rozličné rodiny a vetvy. Barón Carlisle vlastnil tiež jednu vetvu s typickými povahovými rysmi španiela a súčasne s exteriérom ako seter. Predpokladá sa, že išlo o potomkov vodného španiela. Delenie podľa sfarbenia srsti a cieľavedomý chov začal približne v polovici 19. storočia. Dovtedy sa chovali setre najrôznejšieho sfarbenia.

Sir Alexander Gordon
 
Markíz von Bunte zo Škótska choval čierne setre. Či bol naozaj čisto čierny nevieme. V 17. storočí sa totiž v Škótsku vyskytovali aj čiernočervené, trojfarebné a čiernobiele setre. Mali to však byť neľmi rýchle, ale o to vytrvalejšie psy, schopné poľovať od skorého rána až do neskorej noci a mali mať vynikajúci čuch - vlastnosti, ktoré sú u Gordonov doteraz veľmi cenené. Ak stuhli v typickej polohe stavača, poľovník si mohol byť istý, že je korisť naozaj blízko. Psi teda existovali už pred tým, ako ich v roku 1820 začal lord Alexander Gordon z Banffshire v Škótsku čistokrvne chovať. Napriek tomu získal tento pes svoje pomenovanie práve po tomto chovateľovi.
 
Čistokrvný chov a stabilizácia plemena začali až po smrti lorda Gordona v roku 1837. Po jeho smrti sa jeho psy vydražili, preto sa presne vie, čo choval. V pozostalosti bol:
  • jeden čierny pes s červeným odznakom
  • jeden trojfarebný pes a jedna trojfarebná suka
  • tri dospelé a dve čiernobiele štence
Vo väčšom počte sa čierne setre s plameňovým znakom začali objavovať až v šesťdesiatych rokovh a na výstavách ich začali hodnotiť v samostatnej kategórii až v r. 1861. Najvýznamnejším plemenným psom tej doby bol pes Kent, ktorého vychoval farár T. Pearce, ako spisovateľ známy pod pseudonymom Idstone.
 
Kent v rokoch 1863-1865 niekoľkokrát vyhral súťaž sliedičov. Jeho pôvod bol neznámy, (verilo, že pochádza priamo z chovu lorda Gordona) ale podobu plemena predstavovali jeho potomkovia ešte po dlhú dobu. V 20. storočí nastal v Anglicku podobný vývoj ako u dvoch príbuzných plemien setrov. Počet chovateľov, ktorí ho začali chovať výlučne na výstavné účely a zanedbávali leho poľovnícke kvality, narastal. Naopak, chovateľov poľovného psa ubúdalo. Našťastie v USA a hlavne v Európe sa do ďalšieho chovu nepripúšťajú jedince, ktoré nemajú vykonané príslušné skúšky. Kent
HOME
webhosting   e-mail   registrácia domén

Gordon v Čechách

Slovenská kynologická stránka

Prvý Norfolk na Slovensku